fbpx

Yritysten kehittämispalvelut – kehitä yrityksesi liiketoimintaa ELY-keskuksen tukemana

ELY-keskuksen rahoituksen tukemana kasvuhaluiset pk-yritykset voivat nostaa liiketoimintaosaamisensa täysin uudelle tasolle ELY-keskuksen nimittämän huippuasiantuntijan avulla. Palvelu on 75 prosenttisesti ELY-keskuksen rahoituksen tukemaa, mikä tekee siitä hinta-laatusuhteeltaan ylivertaisen tavan kehittää yrityksesi liiketoimintaa.

Mitä on ELY-konsultointi?

ELY-keskuksen tarjoama yritysten kehittämispalveluiden konsultointi on vielä usealle yrittäjälle suuri tuntemattomuus, johon kuitenkin kannattaa tutustua tarkemmin. Palvelu on lähtökohtaisesti kaikkien pk-yritysten saatavissa ja siihen liittyvä hakuprosessi on kenties Suomen vähäbyrokraattisin.

ELY-keskuksen rahoituksen tukemana kasvuhaluiset pk-yritykset voivat nostaa liiketoimintaosaamisensa täysin uudelle tasolle ELY-keskuksen nimittämän huippuasiantuntijan avulla. Palvelu on 75 prosenttisesti ELY-keskuksen rahoituksen tukemaa, mikä tekee siitä hinta-laatusuhteeltaan ylivertaisen tavan kehittää yrityksesi liiketoimintaa.

ELY-konsultointi hinta ja kesto

Palvelu toteutetaan ELY-keskuksen myöntämien konsultointipäivien kautta. Konsultointi voi tapahtua yrityksesi tiloissa tai vaihtoehtoisesti etäyhteyksien välityksellä.

ELY-keskus on määrittänyt yhden konsultointipäivän hinnaksi 1 300 € + alv, jolloin konsultointia hyödyntävän yrityksen omavastuuosuudeksi jää 325 € + alv / konsultointipäivä.

ELY-konsultointia voi hakea kerrallaan enintään 5 päivää, minkä jälkeen on mahdollista hakea konsultoinnille vielä 2 päivää jatkoa. Konsultointia voidaan myöntää enintään 15 päivää kolmen vuoden aikana.

Miten ELY-konsultointi eroaa perinteisestä liikkeenjohdon konsultoinnista?

Merkittävin ero ELY-keskuksen tarjoamassa yritysten kehittämispalveluiden konsultoinnissa verrattuna muualta hankittuun liikkeenjohdon konsultointiin on se, että ELY-konsultointi kuuluu pk-yrityksille tarjolla olevien yritystukien piiriin (de minimis -tuet). Näin konsultoinnin esteenä ei ole sen hinta – pienen omavastuuosuuden ansioista kaikilla pk-yrityksillä on mahdollisuus kehittää valittua liiketoiminnan osa-aluetta siihen erikoistuneen huippuasiantuntijan avulla.

Laajemmassa kuvassa konsultoinnilla on useasti hieman huono klangi, ja osa yrittäjistä suhtautuukin varauksella heille tarjottaviin konsultointipalveluihin. Osasyynä tähän lienee se, että liikkeenjohdon konsultoinnin ostaminen on usein suhteellisen arvokasta eikä ulkopuoliselta konsultilta ostettu osaaminen aina täytä siihen liittyneitä odotuksia.

Yritysten kehittämispalveluiden konsultoinnissa laadunvalvojana toimii ELY-keskus, mikä takaa konsultointia hakeville pk-yrityksille huippulaatuisen palvelun. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ELY-keskus on kilpailuttanut ja valinnut yritysten kehittämispalveluiden tuottajiksi tarkat kriteerit täyttäviä puitetoimittajayrityksiä, jotka vastaavat konsultointien toteutuksiststa. ELY-keskus on omilla sivuillaan kiteyttänyt palvelun seuraavasti:

”Huippuasiantuntijoiden apua yrityksen kehittämiseen helposti ja nopeasti”.

Mihin ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden konsultointia voi hyödyntää?

ELY-keskuksen yrittämisen kehittämispalveluiden konsultointi on jaettu viiteen jaettu eri osa-alueeseen, joita ovat:

 • Kasvu ja kansainvälistyminen
 • Tuottavuus ja digitalisointi
 • Markkinointi ja asiakkuudet
 • Johtaminen ja henkilöstö
 • Innovaatioiden kaupallistaminen

Ennen konsultoinnin hakemista on hyvä pohtia, minkä liiketoiminnan osa-alueen kehittämisestä olisi juuri tällä hetkellä eniten hyötyä. Jos tähän ei löydy selkeää vastausta on ennen varsinaisen konsultoinnin aloittamista mahdollista hakeutua 1–2 päivää kestävän analyysi -palvelun piiriin, missä kartoitetaan kokonaisvaltaisesti yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet. Analyysi -palvelun hinta on 265 € + alv / päivä.

Miten löydät yrityksellesi sopivimman ELY-konsultin?

Voit olla suoraan yhteydessä ELY-keskukseen ja kertoa kehittämistarpeestasi, jolloin ELY-keskus ehdottaa yrityksesi kehittämistarpeeseen sopivia konsultteja. ELY-keskus ei kuitenkaan tunne kaikkien puitetoimittajien osaamista laaja-alaisesti, joten paras tapa on olla suoraan yhteydessä ELY-konsultointia tarjoaviin yrityksiin.

ELY-keskuksen sivuilta löytyy myös asiantuntijahaku, minkä kautta voit etsiä konsultoinnin eri osa-alueiden asiantuntijoita. Asiantuntijoiden profiileista löydät heidän suorat yhteystietonsa sekä kuvauksen osaamisesta. Yritysten kehittämispalveluiden asiantuntijahakuun pääset tästä.

Miten haet ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden konsultointia?

ELY-konsultoinnin hakeminen on äärimmäisen helppoa ja saat päätöksen hakemukseesi tyypillisesti noin viikon sisällä. Itse hakemuksen täyttäminen vie aikaasi vain noin 30 minuuttia. Hakemus täytetään ELY-keskuksen sähköisessä asiointipalvelussa.

Konsultoinnin saamiselle on asetettu muutamia pois sulkevia reunaehtoja, joita ovat muun muassa:

 • Yritystoiminta on sivutoimista
 • Yrityksen toiminta ei ole vakiintunut (pääsääntöisesti edellytyksenä on, että yrityksellä on takanaan vähintään yksi tilikausi)
 • Yrityksen kannattavuus on heikko (esim. yli 10 000 euroa verovelkaa tai maksuhäiriöitä)
 • Yritykselle on myönnetty viimeisen kolmen verovuoden aikana yli 200 000 euroa de minimis -tukea

ELY-konsultointi Raaka Median toteuttamana (markkinointi ja asiakkuudet)

Raaka Media toimii ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluissa markkinoinnin ja asiakkuuksien puitetoimittajana. Avullamme voit kehittää yrityksesi digitaalisen markkinoinnin ja myyntiin liittyvää strategista osaamista.

Autamme sinua hakemuksen laatimisessa ja hoidamme loppuraportoinnin ELY-keskukselle projektin päätyttyä.

Avullamme voit kehittää muun muassa seuraavia markkinoinnin ja myynnin osa-alueita:

 • Hakukoneoptimoinnin nykytilan analysointi ja suunnitelma hakukoneoptimoinnin kehittämiseksi
 • Kustannustehokkaimpien digimarkkinointikanavien tunnistaminen ja uuden digimarkkinointisuunnitelman jalkauttaminen analyysin perusteella
 • Kokonaisvaltaisen verkko- ja digimarkkinointistrategian suunnittelu sekä laadinta
 • Sosiaalisen median sisältöstrategian suunnittelu ja laadinta
 • Verkkosisältöstrategian suunnittelu ja laadinta
 • Asiakaskokemuksen nykytilan analysointi ja kehittäminen
 • Inbound -myyntiputken (verkkoliidihankinnan) analysointi ja kehittäminen

Verkkolähtöisen asiakkuuksienhallinnan ja myyntijohtamisen kehittäminen

Pyydä maksuton arvio ja löydä juuri sinulle sopiva yhteistyökumppani

Annamme mielellämme maksuttoman arvion yrityksenne mahdollisuudesta saada ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluiden konsultointia. Markkinoinnin ja asiakkuuksien konsultoinnin lisäksi laajasta yhteistyöverkostostamme löytyy huippuasiantuntijoita kaikkiin viiteen konsultoinnin eri osa-alueeseen.

Lähetä meille yhteystietosi ja saat maksuttoman arvion, siitä onko yrityksellänne mahdollisuus saada ELY-rahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen.