fbpx

Facebookin orgaaninen näkyvyys ja julkaisujen markkinointi

Facebook tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laajoja yleisöjä kustannustehokkaasti. Yrityksesi Facebook-sivun orgaanisilla julkaisuilla voi edelleen saavuttaa näkyvyyttä käyttäjien uutisvirrassa, mutta etenkin tärkeitä postauksia kannattaa buustata maksetulla mainonnalla.

Mitä on Facebookin orgaaninen näkyvyys ja milloin julkaisuja kannattaa markkinoida?

Facebook tarjoaa mahdollisuuden tavoittaa laajoja yleisöjä kustannustehokkaasti. Yrityksesi Facebook-sivun orgaanisilla julkaisuilla voi edelleen saavuttaa näkyvyyttä käyttäjien uutisvirrassa, mutta etenkin tärkeitä postauksia kannattaa buustata maksetulla mainonnalla.

Lyhyesti voidaan todeta, että harva yritys saa Facebookissa enää tänä päivänä julkaisuilleen haluamaansa näkyvyyttä ilman maksettua mainontaa. 

Facebook onkin rajoittanut orgaanisten julkaisuiden näkyvyyttä vuosien saatossa yhä kovemmalla kädellä, jolloin joudutaan keskittämään enemmän huomiota julkaisujen laatuun ja maksetun mainonnan lisäämiseen näkyvyyden ja haluttujen tulosten saavuttamiseksi.

Julkaisujen orgaaninen näkyvyys

Orgaaniset julkaisut ovat yritysten Facebook-sivun päivityksiä, joita ei buustata maksetulla mainonnalla. Nämä julkaisut eivät siis maksa mitään.

Tehokasta vai ei?

Orgaaniset julkaisut olivat aiemmin erittäin tehokas keino näkyä Facebookin käyttäjien uutisvirrassa, mutta koska yrityssivujen määrä jossain kohtaan kasvoi räjähdysmäisesti, lisääntyivät myös yrityssivujen julkaisujen määrät ja ne käytännössä tukkivat Facebookin käyttäjien feedit. 

Tämä johti siihen, että Facebookin tarkoitus ihmisten yhteydenpitokanavana alkoi jäädä yritysten julkaisujen jalkoihin, mikä vaikutti ihmisten kiinnostuksen hiipumiseen Facebookia kohtaan.

Syy-seuraussuhde

Seurauksena tästä Facebookin algoritmeja alettiin kehittämään suuntaan, joilla yritysten orgaanisten julkaisujen näkyvyyttä rajoitettiin käyttäjien uutisvirrassa. 

Yrityssivujen orgaanisen näkyvyyden rajoittamisen syy ei toki ole yksistään Facebook-käyttäjien uutisvirtakokemuksen parantamisessa, sillä Facebookin ansaita perustuu yritysten sisään tuomiin mainoseuroihin.

Yhtä kaikki, vuosien saatossa Facebookin algoritmit ovat tiukentaneet entisestään otettaan yritysten orgaanisia julkaisuja kohtaan ja useimpien yritysten Facebook-sivujen julkaisuista onkin tullut tuuleen huutamista.

Orgaanisten julkaisujen näkyvyys vaatii työtä

Algoritmien tiukentunut ote yritysten julkaisuja kohtaan ei silti estä täysin orgaanisten julkaisujen näkyvyyttä, mutta huomion saaminen Facebook-käyttäjien uutisvirrassa edellyttää entistä laadukkaampaa sisältöä, joka herättää keskustelua sekä kerää tykkäyksiä ja jakoja. 

On hyvä kuitenkin muistaa, että yrityksesi Facebookin-sivun julkaisut eivät näy kaikille Facebook-sivusi tykkääjille, vaikka julkaisut olisivat kuinka laadukkaita ja sitouttavia.

Julkaisujen markkinointi

Yritysten Facebook-sivujen julkaisujen markkinoinnissa ostetaan julkaisuille näkyvyyttä, millä voidaan taata julkaisujen näkyvyys yrityksesi Facebook-sivun tykkääjien uutisvirrassa. Julkaisujen markkinoinnilla voit siis varmistaa, että julkaisusi näkyvät ja kuuluvat.

Valitettavan useat yritykset kuitenkin edelleen sivuuttavat sen tosiseikan, että julkaisujen markkinointi on osa sosiaalisen median sisällöntuotantoa ja laadukaskin sisältö jää useasti huomiotta ilman julkaisujen markkinointia. 

Julkaisujen markkinoinnin tekemättä jättäminen voi johtua myös puhtaasti tietämättömyydestä, jolloin oletetaan julkaisujen tavoittavan orgaanisesti kaikki yrityksen Facebook-sivun tykkääjät.

Kysymys, mikä mielessäsi saattaa liikkua on se, kuinka paljon julkaisujen markkinointiin tulee sitten budjetoida pelimerkkejä?

Lyhyt ja yksioikoinen vastaus tähän on, että mitä suurempi on Facebook-sivusi tykkääjämäärä, sitä enemmän tarvitset euroja julkaisujesi tueksi, jotta ne tavoittavat yhteisösi. 

Julkaisujen markkinoinnilla sinulla on myös mahdollisuus kohdentaa julkaisujesi näkyminen Facebook-sivusi yhteisön ulkopuolisille yleisöille, jotka ovat yrityksenne tuotteiden ja palveluiden potentiaalisia asiakkaita. 

Ennen kuin otat julkaisujen markkinoinnin sisällöntuotantosi tulitueksi, mieti millainen budjetti sinulla on käytössä. Kun käytössäsi on rajallinen budjetti eivätkä pelimerkit välttämättä riitä jokaisen julkaisun markkinointiin, niin hyvänä nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että jo orgaanisesti hyvin menestyviä julkaisuja kannattaa buustata markkinoinnilla. Muista toki tavoitteesi ja mittaa kuinka julkaisujen markkinointi edesauttaa niiden saavuttamista.

Yhteenveto

Orgaaniset julkaisut eivät siis näy edes kaikille seuraajillesi. Laadukas, huomiota herättävä  ja mieliinpainuva sisältö auttaa pitämään seuraajiesi mielenkiintoa yllä sekä kerää tykkäyksiä ja jakoja. Se ei kuitenkaan riitä. Julkaisujen markkinointi on osa sosiaalisen median sisällöntuotantoa ja laadukaskin sisältö jää useasti huomiotta ilman julkaisujen markkinointia. 

Jos tarvitset apua yrityksesi Facebook-sivujen julkaisujen markkinoinnissa tai muussa some-mainonnassa, niin autamme mielellämme!

Janne Lumikko
CEO, Founder
+358 40 778 6545
janne@raakamedia.fi