fbpx

Mitä hyötyä Google Display-mainonnasta?

Yrittäjä, oletko miettinyt, kuinka moni todella näkee mainoksesi ja kiinnostuu siitä? Helposti kohdennettava Display-mainonta kerää tiedon puolestasi ja ohjaa kuluttajan tuotteesi luo yhdellä klikkauksella.

Yrittäjä, oletko miettinyt, kuinka moni todella näkee mainoksesi ja kiinnostuu siitä? Helposti kohdennettava Display-mainonta kerää tiedon puolestasi ja ohjaa kuluttajan tuotteesi luo yhdellä klikkauksella.

Google Display tarkoittaa hakukoneen ulkopuolisia mainoksia, jotka näkyvät display-verkoston kautta lukuisilla nettisivuilla. Tavallisimmin Display-mainonta näkyy videopalveluiden mainoskatkoilla, sovelluksissa, uutissivustojen tai blogien yläosassa, sivupalkeissa tai tekstin seassa.

Google Display on siis tiivistetysti Googlen palveluilla tehtyä bannerimainontaa, joka itse asiassa käsitteenä on digitaalisen markkinoinnin uranuurtaja. Bannereita on ollut internetissä niin kauan kuin verkkosivustot ovat muistuttaneet edes suurin piirtein nykyaikaista toimintalogiikkaansa.

Display-mainonta on tehokas mainontamuoto, jonka avulla yritys voi tavoittaa esimerkiksi kuluttajat, jotka eivät suoraan etsi tietyn tuottajan palvelua, vaan kuluttaja altistuu mainokselle selatessaan muuta sisältöä internetistä. Tästä syystä display-mainonta sopii erinomaisesti kylmien yleisöjen tavoittamiseen. Display-mainontaa voi hyödyntää niin B2C- kuin B2B-markkinointiin.

Display-mainonnan käyttötarkoitukset

    • Uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraminen
    • Suurien yleisöjen tavoittaminen vaivattomasti
    • Brändin tunnettavuuden kasvattaminen
    • Ostoaikeissa olevien yleisöjen tavoittaminen
    • Uudelleenmarkkinointi (remarketing)

Kuka näkee bannerimainoksen?

Internetin selaaja näkee bannerimainoksen, kun hänen profiilinsa sopii yhteen mainostajan asettamien kriteerien kanssa. Parhain lopputulos syntyy siis viisaasti käytetystä markkinointibudjetista suhteessa kohdentamisen onnistumiseen.

Display-mainontaa tehdessä on hyvä kuitenkin muistaa, että nettisurffaajalla voi olla käytössään mainonnan estävä lisäosa selaimessa. Ei kuitenkaan kaikilla, joten aidon vuorovaikutuksen lisäksi bannerimainonnan käyttäminen kannattaa, sillä se tavoittaa väistämättä ja huomaamatta suuriakin joukkoja ja edistää samalla brändin näkyvyyttä.

Display-mainonta on verkkosivulle sijoittumisensa ja kohdentamisen ansiosta usein myös asiakkaan ostoprosessin lähde. Mainonnan onnistumisen mittariksi kannattaakin siksi ottaa tuoton suhteuttaminen kuluihin. Paljonko Display-mainonta sai aikaan myyntiä verrattuna mainoksen hintaan?

Kohdenna eri yleisöille

Google Display -mainonnan suuntaaminen rajatuille kohderyhmille on helppoa, sillä vaihtoehtoja on monia. Kohderyhmän voi muodostaa avainsanojen, verkkoselausten tai demografisten rajausten perusteella. Demografia viittaa muun muassa ikään, sukupuoleen, perhetilanteeseen tai koulutustasoon. Kohdennuksen voi tehdä myös Affinity-yleisölle eli kiinnostuksenkohteisiin perustuen.

Display-mainonnassa voi hyödyntää myös In-Market- ja Similar-yleisöjä, sillä kätevät kohdentamismahdollisuudet auttavat näyttämään mainoksia niille, jotka ovat ostoaikeissa ja kiinnostuneita vastaavasta tuotteesta (In-Market) tai joilla on samoja kiinnostuksenkohteita kuin niillä, jotka ovat jo ostaneet yrityksen palvelun (Similar).

Esimerkkejä kohdeyleisöistä

Kylmä yleisö: Ne, jotka eivät ole todennäköisesti vielä kuulleet tuotteesta tai palvelusta.

Lämmin yleisö: Sivustolla vierailleet uudelleenmarkkinoinnin kohteet.

Affinity: Kyseisestä aiheesta kiinnostunut yleisö.

In-Market: Ostoaikeissa oleva tai vastaavasta tuotteesta kiinnostunut yleisö.

Similar: Samoja kiinnostuksenkohteita jo oston tehneiden asiakkaiden kanssa jakava yleisö.

Remarketing: Yrityksen sivuilla aiemmin vierailleet.

Tee tehokasta uudelleenmarkkinointia

Bannerimainonta tavoittaa helposti suuria kohderyhmiä, jolloin tuotteesta viestiminen on nopeaa ja tehokasta. Siinä missä Display-mainonta sopii kylmien yleisöjen tavoittamiseen, on se oivallinen myös pienten ja lämpimien yleisöjen saavuttamiseksi.

Lämpimällä yleisöllä tarkoitetaan verkkosivuilla vieraillutta kohderyhmää, joka selviää yleensä Googlen evästetiedoista luodusta listasta. Mainos kiinnittää tehokkaimmin yleisön huomion silloin, kun siinä on jotakin tuttua, ja siksi Display-mainonta sopiikin erinomaisesti uudelleenmarkkinointiin.

Uudelleenmarkkinoinnille hedelmällisin kohdentamisaika on maksimissaan kahdesta viikosta kuukauteen vierailusta, sillä liian aggressiivinen ja pitkäkestoinen mainonta voi kääntyä itseään vastaan vastaanottajan altistuessa mainokselle alati ja ärsyyntyvän siitä.

Display-mainontaa toteuttaessa kannattaa joka tapauksessa testata eri kohderyhmiä ja julkaisuajankohtia tuottavimman tuloksen löytämiseksi. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi A/B-testausta. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei samaa mainosta kannata näyttää eri kohderyhmille, vaan on suositeltavaa räätälöidä mainos aidosti kohderyhmän kiinnostuksen mukaan.

Laadi tarkka ja informatiivinen Display-mainos

Nettiselaaja ei arvo, mistä on kyse, vaan kiinnostuminen Display-mainoksesta on kiinni jopa millisekunneista. Siksi mainos täytyy toteuttaa näyttävästi ja huolellisesti.

Bannerimainos voi olla pelkkä kuva, animoitu liikkuvaksi HTML5-muotoon tai responsiivinen eli selaajalle mukautuva, Googlen valmiiksi kasaama mainos.

Valitsipa minkä tyylin tahansa, oleellista on pitää huolta siitä, että bannerikuva on tarkka, yrityksen brändiin sopiva ja sen logon tai nimen sisältävä. Display-mainokseen kannattaa myös liittää CTA-toiminto eli call to action -painike, joka kutsuu konkreettisesti ja houkuttelevasti klikkaamaan mainosta.

Bannerimainoksessa on suositeltavaa näkyä URL-osoite, josta selviää, mihin mainos johtaa. Laskeutumissivun täytyy myös vastata bannerin sisältöä, jotta mainos on johdonmukainen ja aidosti vakuuttava.

Saavuta tavoitteet kustannustehokkaasti

Display-mainonnan suurimmat hyödyt ovat sen helppo kohdentaminen, matalat kulut suhteessa tavoittamismahdollisuuksiin ja kylmien yleisöjen saavuttaminen. Näin mainos osuu lähes aina maaliin ja herättää myös niiden huomion, jotka eivät vielä tienneet tarvitsevansa mainostettua tuotetta.

Testaamalla, kampanjoiden onnistumista mittaamalla ja mainontaa optimoimalla saavuttaa joka tapauksessa ennen pitkää tuloksia, jotka tukevat vaivattomasti yrityksen myyntitavoitteita.

Janne Lumikko
CEO, Founder
+358 40 778 6545
janne@raakamedia.fi