fbpx

Miksi sisällöntuotantoon kannattaa panostaa?

Sisällöllä on merkitystä kaikessa mitä julkaiset, olipa se sitten blogikirjoitus, uutiskirje, sosiaalisen median postaukset, lehtijutut, raportit, artikkelit, infograafit, kirjat, esitteet ja mainokset, podcastit tai webinaarit sekä kuvat ja videot. Tarkoitus on saada asiakas kiinnostumaan yrityksestäsi.

Huomionarvoinen sisältö on tärkein kilpailuvalttisi mainonnan maailmassa

Mielenkiintoinen sisältö herättää kiinnostuksen ja tuo varmemmin liikennettä sivuillesi. 

Sisällöllä on merkitystä kaikessa mitä julkaiset, olipa se sitten blogikirjoitus, uutiskirje, sosiaalisen median postaukset, lehtijutut, raportit, artikkelit, infograafit, kirjat, esitteet ja mainokset, podcastit tai webinaarit sekä kuvat ja videot. Tarkoitus on saada asiakas kiinnostumaan yrityksestäsi.

Miksi sillä on merkitystä?

Huomionarvoinen sisältö vetoaa lukijaan ja jää mieleen, herättää keskustelua ja saa varmimmin reagointeja myös sosiaalisessa mediassa. Kuluttaja hakee vastausta ongelmaan ja se, kuinka sisältö tähän ongelmaan vastaa, vaikuttaa siihen tuleeko hänestä asiakas vai siirtyykö hän etsimään vastausta muualta. Mieliinpainuva sisältö voi tavoittaa myös ne henkilöt, joilla ei vielä ole tarvetta yrityksesi tuotteille ja palveluille, mutta tarpeen ilmaantuessa muistavat yrityksesi ja etsivät sivustosi. 

Kuluttajat etsivät myös suosituksia ja vertaisarviointeja ja siksi on tärkeää huomioida, miten yritys näkyy sosiaalisen median kanavilla ja miten asiakkaat puhuvat kokemuksistaan. Läpinäkyvyys, keskustelun herättäminen ja arviointien julkaiseminen myös omissa kanavissa, luo luottamusta. Tykkäykset, jaot ja keskustelut lisäävät näkyvyyttä.

Sisällöntuottamisessa on huomioitava:

-Mitä sisältö lupaa, mihin ongelmaan se vastaa

-Kilpailijoista erottuminen

-Käytettävät kanavat

-Hakukoneoptimointi

-Otsikointi, joka herättää huomion

-Väliotsikoinnin ohjaavuus

-Visualisointi

-CTA (call to action) toimintakehotukset osaksi sisältöä

Sisällöntuotannon onnistuminen ja vaikuttavuus on osiensa summa. Yllä mainitut osa-alueet auttavat rakentamaan pohjan vaikuttavalle sisällöntuotannolle. Näiden lisäksi tarvitaan luovuutta ja taitoa kirjoittaa ja esittää asiat mielenkiintoisella tavalla. Mutta miksi nämä kannattaa huomioida ja miksi niihin kannattaa panostaa?

Millaista sisältöä ja missä?

Kiinnostava sisältö on kuvailevaa ja selkeää ja sen on puhuteltava kohdeyleisöä.  Sisältöä tulisi pohtia kohderyhmän näkökulmasta ja luoda heille hyödyllistä sisältöä kiinnostavalla tavalla. Teemat ja aiheet tulisi suunnitella niin, että ne vastaavat niin asiakkaan tarpeita kuin yrityksen tavoitteita. 

Tarkoitus on tavoittaa yleisö, sitouttaa heidät sekä kasvattaa myyntiä. Kilpailijoista erottuminen on valttia tässä prosessissa, joten kilpailijoiden tarjoomaa ja markkinointitapoja tulisi seurata ja analysoida sekä muokata omaa sisältöstrategiaa näiden huomioiden pohjalta, jotta yrityksellä olisi paremmat mahdollisuudet voittaa kilpailu asiakkaista. 

Tekstin ja kuvien puhuttelevuus ja äänensävy, esitystyyli ja visuaalisuus ovat elementtejä, jotka vaikuttavat julkaisusi kiinnostavuuteen ja näkyvyyteen. Markkinointikanavien valintaan puolestaan vaikuttaa se, mitä kanavia kohdeyleisösi pääasiassa käyttää.

Oman yrityksen toimintaideaan ja kohderyhmiin osuvan tyylin löytäminen voi olla työlästä ja aikaa vievää, mutta onnistuessaan se auttaa luomaan vahvan brändin.

Hakukoneoptimoinnilla näkyvyyttä

Hakukoneoptimointi vaikuttaa siihen vastaako sisältösi kohdeyleisösi hakuja ja hakukoneiden vaatimuksia. Hakukoneet tutkivat kaiken aikaa internettiin luotuja sivustoja ja löytämäänsä sisältöä, pisteyttäen niitä. Tämä vaikuttaa siihen millaisia tuloksia hakukoneet tarjoavat yrittäessään vastata hakuihin. 

Tarkoitushan on löytää hakukoneen käyttäjälle ne sivustot, jotka vastaavat käyttäjän tarpeisiin. Hakusanoja parhaiten vastaavat, korkean pisteytyksen saaneet sivut, nousevat hakutulosten kärkeen.

Relevanttien avainsanojen käyttö niin otsikoinnissa, tekstissä, kuvissa sekä julkaisun kategorioinnissa ja tunnisteissa, auttaa hakukoneita löytämään julkaisun, tunnistamaan sisällön aiheen sekä siten arvottamaan löydöksensä, jolloin hakukone tarjoaa sivustoa hakuihin, joihin sisältö vastaa.

Otsikoinnilla ohjaat lukijaa

Otsikoinnilla on merkitystä myös huomionherättäjänä. Kiinnostava ja kuvaava otsikko vaikuttaa siihen jatkaako katselija lukemista vai siirtyykö muille sivuille etsiessään hakemaansa sisältöä.

Väliotsikot puolestaan ohjaavat lukijaa täydentäviin tai syventäviin sisältöihin. Väliotsikot selkiyttävät sisältöä ja helpottavat tiedon etsimistä.

CTA eli toimintakehoitus

CTA (call to action) tarkoittaa toimintakehotusta, joka ohjaa katsojaa toimimaan halutulla tavalla. Sisällöllä on oltava tarkoitus ja tavoitteet. Onpa sitten kyse printtijulkaisusta tai digitaalisesta julkaisusta, lukijan halutaan toimivan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. 

Printti julkaisuissa voidaan yrittää ohjata lukija ottamaan yhteyttä yritykseen, tutustumaan yrityksen verkkosivuihin tai liittymään sosiaalisen median kanavalle. Tämä vaatii lukijalta aikaa vieviä toimia.

Digitaalisissa julkaisuissa toimintakehotukseen vastaaminen on nopeaa erilaisten klikattavien CTA (call to action) toimintapainikkeiden kautta. Painikkeet ohjaavat toimimaan sivustolla, siirtymään tiettyyn osaan sivustoa tai lisäämään tuotteita ostoskoriin.

Toimintapainikkeilla on myös toinen tarkoitus, nimittäin ne seuraavat vierailijan toimintaa. Toiminnan seuraaminen puolestaan auttaa selvittämään mitkä sivuston osat herättävät kiinnostusta ja mikä saa vierailijan toimimaan. Saadun tiedon avulla voidaan muokata verkkosivua toimivammaksi, tehostaa markkinointia ja parantaa asiakaskokemusta.

Merkityksellisyys korostunut

Sisällöntuotannon merkityksellisyys on korostunut entisestään pandemian myötä. Pakottaen myös toimipistekeskeiset yritykset verkkoon, yritysten kamppaillessa selviytymisestä muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Internet on täynnä mahdollisuuksia ja kilpailu kovaa. Yrityksen näkyvyyden parantamiseksi on etsittävä yhä tehokkaampia keinoja. Oman tyylin luominen ja näkyvyyden kasvattaminen, varsinkin uusilla verkkoon siirtyvillä yrityksillä, vie aikaa ja vaatii monenlaista osaamista. 

Autamme mielellämme, mikäli tarvitsette apua sisällöntuotannon kehittämiseen.

Taina Lankila
Digital Marketing Trainee
taina@raakamedia.fi