fbpx

Miten syntyy menestyksekäs digimarkkinoinnin strateginen suunnitelma?

Digitaalisen markkinoinnin strategisessa suunnittelussa korostuvat kohdennettavuus, mitattavuus ja aktiivinen tulosten seuraaminen, joiden ansiosta mainonnan tuottavuus paranee.

Tulosta tuottava digimarkkinointi perustuu selkeään ja liiketoiminnan tavoitteet huomioivaan suunnitelmaan. Suunnitelma kirkastaa halutut tavoitteet ja luo raamit markkinoinnin ammattimaiselle toteuttamiselle.

Digitaalisen markkinoinnin strategisessa suunnittelussa korostuvat kohdennettavuus, mitattavuus ja aktiivinen tulosten seuraaminen, joiden ansiosta mainonnan tuottavuus paranee.

4 STEPPIÄ, MITEN LÄHTEÄ RAKENTAMAAN TUOTTOISAA DIGIMARKKINOINNIN STRATEGISTA SUUNNITELMAA:

1. Tutki liiketoimintaa ja määritä ostajapersoonat

Digimarkkinoinnin strategisen suunnittelun lähtökohtana on aina liiketoiminnan tarkasteleminen:

  • nykytilanteen analysointi,
  • tavoitteiden määrittäminen liiketoiminnan strategian mukaisesti ja
  • markkinoiden ja kilpailijoiden tutkiminen.

Kun liiketoiminnan nykytilanne on selvillä, tavoitteet selkeät sekä markkina- ja kilpailijaymmärrys on tiedostettu, tulee määrittää ostajapersoonat.

Ostajapersoonien määrittäminen on keskeisessä roolissa, jotta mainonta on mahdollisimman tuottavaa ja tehokasta. Kun ostajapersoonien todennäköinen käyttäytyminen tiedostetaan, voi mainonnan kohdentaa oikein ja ajoittaa täsmällisesti.

2. Valitse markkinointikanavat ja toteutustavat

Digitaalisen markkinoinnin toteutustapoja ja kanavia on valtavasti. Perustana voi kuitenkin pitää verkkosivuja, jotka ovat yrityksen käyntikortti ja usein myös kaupantekijä.

Mitä paremmin perusta eli verkkosivut toimivat, sitä todennäköisemmin verkkovierailija tekee halutun toimenpiteen – eli saa aikaan konversion. Konversio voi olla esimerkiksi yhteydenottopyynnön lähettäminen verkkosivuilta.

Koska digimarkkinoinnin kohderyhmä on selvitetty jo strategisen suunnitelman laatimisen alkumetreillä, on helppo valita kanavat, alustat ja sivustot, joissa yrityksen kohderyhmä viettää aikaa.

HUOMIOI: Yrityksen ei välttämättä tarvitse olla kaikissa markkinointikanavissa, mutta niissä, joissa on, kannattaa olla hyvin. Puolitiehen jäänyt markkinointikampanja tai heikosti toteutettu sosiaalisen median kanava antaa epäaktiivisen ja huolimattoman kuvan. Tämä ei palvele yritystä, saati kuluttajaa, joka potentiaalisesti olisi kiinnostunut palvelusta.

Kohderyhmän tavoittamiseen oikein valittujen markkinoinnin toteutustapojen ja kanavien kautta saat laadukasta liikennettä verkkosivuillesi ja mahdollistat enemmän konversioita.

4 esimerkkiä digimarkkinoinnin toteutustavoista:

  • GOOGLE ADS DISPLAY -HAKUKONEMARKKINOINTI. Display-mainonta on tehokas mainontamuoto, jonka avulla yritys voi tavoittaa vaivattomasti suuria määriä yleisöä. Display-mainokset näkyvät Googlen Display-verkostossa eli esimerkiksi tietyillä uutissivustoilla, puhelinsovelluksissa ja YouTubessa. Display-mainokset soveltuvat monenlaiseen mainontaan kuten ostoaikeissa olevien yleisöjen tavoittamiseen ja uudelleen markkinointiin.
  • SISÄLLÖNTUOTANTO. Sisällöntuotantoa voi olla esimerkiksi blogit, ladattavat esitteet, sosiaalisen median sisältö ja referenssit. Kun verkkosivuilla olevan sisällön hakukoneoptimoi, tulee siitä hakukone ystävällisempää ja hakukoneen orgaaninen näkyvyys paranee.
  • MAKSETTU MAINONTA SOSIAALISESSA MEDIASSA. Tärkeää on muistaa, että vaikka sisältö on kuinka laadukasta, ei potentiaaliset asiakkaat löydä sen luo ilman mainontaa. Sosiaalisessa mediassa mainostamalla muun muassa tavoitat suuria määriä yleisöä ja kasvatat myyntiä.
  • UUDELLEENMARKKINOINTI. Uudelleenmarkkinointi eli remarketing kohdistetaan yleisölle, joka on jo vieraillut yrityksen verkkosivustolla ja osoittanut kiinnostusta palveluihin tai tuotteisiin. Remarketing tulee ajoittaa oikein huomioiden potentiaalisten asiakkaiden harkinta-aika. Tämän voi toteuttaa tehokkaasti esimerkiksi Display-verkostossa, YouTubessa, Facebookissa tai Instagramissa. Remarketing-mainonta on yksi tärkeimmistä digimarkkinoinnin muodoista, sillä vain 2-3 % verkkosivuilla vierailleista tekee halutun toiminnon ensimmäisen vierailun aikana.

Google ADS Display -hakuverkostossa tapahtuva mainonta on helposti kohdennettava, taidokkaaseen tekniseen toteutukseen perustuva digitaalisen markkinoinnin keino, jonka tavoitteiden onnistumista on vaivatonta seurata tarkasti saatavan analytiikan ansiosta.

Lue lisää Display-mainonnasta blogista, johon pääset alla olevasta linkistä.

Mitä Display-mainonta on? https://raakamedia.fi/mita-hyotya-display-mainonnasta

3. Budjetoi

Budjetointi on tärkeä osa digitaalisen markkinoinnin strategista suunnittelua. Suunnittelun loppuvaiheessa laaditaan markkinointibudjetti eri mainosalustoja koskien tietylle ajalle. Jakso voi olla esimerkiksi seuraava vuosi tai lyhyempi ajanjakso – mikä tavoitteisiin parhaiten sopii.

Matka liiketoiminnan peruselementtien selvittämisestä budjetointiin muodostaa tuloksellisen strategisen suunnitelman. Suunnitelma asettaa askelmerkit markkinoinnin toteutukselle.

4. Mittaa, seuraa ja optimoi

Digitaalisen markkinoinnin ytimessä on markkinointitoimenpiteiden työstäminen helposti mitattavaan muotoon, mikä mahdollistaa tuottavuuden arvioimisen ja seuraamisen.

Yksi esimerkki markkinointikampanjan onnistumisen arvioinnista on A/B-testaus, jossa kaksi kampanjaa laitetaan liikkeelle samaan aikaan ja niiden tuottamaa hyötyä verrataan keskenään.

Kun markkinointi on saatu johdonmukaisesti käytäntöön taktisen suunnitelman pohjalta, tulee tuloksia seurata aktiivisesti ja markkinointia optimoida saatujen tulosten perusteella. Markkinointia aktiivisesti seuraamalla ja optimoimalla saadaan siitä mahdollisimman tuloksellista ja onnistunutta.

Parhaimmillaan strateginen digimarkkinointi on hyvään numeeriseen pohjatyöhön perustuvaa, yli kanavarajojen ulottuvaa tarinankerrontaa, jossa rakentuvat myyntiä kasvattavat markkinointikampanjat sekä mieleenpainuva brändi ja tuote, jonka pariin asiakas haluaa palata yhä uudestaan.

Jos haluat apua yrityksesi digimarkkinoinnin strategisessa suunnittelussa, me autamme mielellämme!

Janne Lumikko
CEO, Founder
+358 40 778 6545
janne@raakamedia.fi