fbpx

Google Ads – Tutkimuksiin perustuvia faktoja ja tilastoja Google-hakumainonnasta

Yksi suuri etu Google-mainonnassa on se, että se näyttää tarkkoja lukuja mainosten näytöistä, klikkauksista ja konversioista. Tämän datan avulla on voitu tehdä kattavia tutkimuksia, raportteja ja koosteita muun muassa Google Ads –mainosten toimivuudesta, keskimääräisistä klikkihinnoista eri toimialoilla ja mainoslaajennusten vaikutuksesta kampanjan menestykseen.

Yksi suuri etu Google-mainonnassa on se, että se näyttää tarkkoja lukuja mainosten näytöistä, klikkauksista ja konversioista.

Tämän datan avulla on voitu tehdä kattavia tutkimuksia, raportteja ja koosteita muun muassa Google Ads –mainosten toimivuudesta (esimerkiksi vaikutus verkkoliikenteeseen, näkyvyyteen ja myyntiin), keskimääräisistä klikkihinnoista eri toimialoilla ja mainoslaajennusten vaikutuksesta kampanjan menestykseen.

Tässä tekstissä käymme läpi muutamia tutkimustuloksia Google Ads –hakuverkoston mainontaan liittyen.

Top 3 korkeimmat ja matalimmat klikkihinnat (CPC) toimialoittain

WordStreamin vuoden 2018 raportin mukaan toimialat, joilla on korkeimmat klikkihinnat, ovat lakipalvelut ($6,75), kuluttajapalvelut ($6,40) ja teknologia ($3,80).  Edullisimmat klikkihinnat taas ovat verkkokaupankäynnissä ($1,16), voittoa tavoittelemattomilla organisaatioilla ($1,43) ja matkailussa ($1,53). Kaikkien toimialojen keskimääräinen klikkihinta oli 2,70 dollaria.

Luvut ovat peräisin Yhdysvaltojen yrityksiltä, joten ne voivat poiketa jonkin verran Suomessa. Toimialojen sijoittelut klikkihinnoissa ovat luultavasti kuitenkin melko samanlaiset.

Lakipalveluiden korkea hintataso on melko itsestään selvää, mutta matkailun ja verkkokaupankäynnin matalat klikkihinnat ovat melko yllättäviä. Voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden matala klikkihinta on myös itsestään selvää, koska Google rajoittaa niiden korkeimman mahdollisen klikkihinnan kahteen euroon.

Top 3 korkeimmat ja matalimmat hankintahinnat (CPA) toimialoittain

Samassa WordStreamin raportissa kävi ilmi, että korkeimmat hankintahinnat (esim. konversiot tai muut halutut toiminnot) ovat teknologian ($133,50), kiinteistön ($116,60) ja B2B:n ($116,10) toimialoilla. Vastaavasti matalimmat hankintahinnat ovat auto- ($33,50), matkailu- ($44,70) ja verkkokaupankäynnin ($45,30) aloilla.

Kaikkien toimialojen keskimääräinen CPA oli 50 dollaria. Yrityksen täytyisi siis keskimäärin sijoittaa noin 50 dollaria Google-mainontaan, jotta saisi vastineeksi esimerkiksi yhden uuden ostotapahtuman.

Top 3 korkeimmat ja matalimmat mainosten klikkausprosentit toimialoittain

WordStream-raportin tuloksia jatkaen, keskimäärin eniten mainosklikkejä keräävät treffailu- ja henkilökohtaiset palvelut (6,05 %), matkailupalvelut (4,68 %) ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot (4,41 %). Toimialat, jotka saavat vähiten klikkauksia, ovat teknologia (2,09 %), B2B (2,41 %) ja kuluttajapalvelut (2,41 %). Kaikkien toimialojen keskimääräinen klikkausprosentti on 3,17 %.

Treffi- ja henkilökohtaiset palvelut luultavasti saavat paljon klikkauksia, koska mainoksille on helppoa tuottaa tunteisiin vetoavia tekstejä. Mielenkiintoista on myös se, että teknologialla on keskimäärin korkeimmat hankintahinnat, mutta matalin klikkausprosentti.

Myös mainossijoittelulla on suuri vaikutus klikkauksiin. Kolme korkeimmin sijoiteltua mainosta keräävät 41 % kaikista hakuverkoston klikkauksista, kun käyttäjä tekee hakuja kaupallisilla, ostoaikomusta ilmaisevilla termeillä. Lisäksi BrightLocalin tutkimuksen mukaan jopa 98 % henkilöistä valitsevat yrityksen, joka on esillä hakutulosten ensimmäisellä sivulla.

89 % mainosten tuomasta liikenteestä ei pysty korvaamaan orgaanisella liikenteellä, kun mainokset keskeytetään

Googlen vuoden 2011 tutkimuksen mukaan mainosten tuomaa liikennettä ei pysty tai on todella hankalaa korvata orgaanisella liikenteellä. Tutkimuksessa tutkittiin kansainvälisesti useamman toimialan välillä, kuinka mainosten pysäyttäminen vaikuttaa verkkosivuliikenteeseen. Lopputuloksena oli, että yli 89 % liikenteestä ei olisi tullut ilman hakumainontaa.

Luku on yllättävän suuri ja se korostaa maksetun mainonnan tärkeyttä. Orgaanisen liikenteen saanti edellyttääkin enemmän aikaa ja pitkäjänteisyyttä maksettuun mainontaan verrattuna.

70 % mobiilikäyttäjistä soittavat yritykselle suoraan hakutuloksista

Paikallisille palveluntarjoajille näkyvyys hakutuloksissa on äärimmäisen tärkeää. Googlen vuoden 2013 tutkimuksen mukaan jopa 70 prosenttia mobiilikäyttäjistä soittavat yritykselle painamalla soita-nappia. Kuluttajista 63 %, jotka etsivät auton varaosia tai autopalveluja erittäin todennäköisesti soittavat yrityksille. Myös auton vuokraamista hakevista henkilöistä 60 % painavat soita-nappia ja 44 % soittavat varatakseen vuokra-auton. Lisäksi 76 % paikallisia ammattipalveluita hakevista käyttävät soitto-ominaisuuksia varatakseen tapaamisajan.

Samassa tutkimuksessa huomattiin myös, että soittomainoslaajennuksen käyttöönotto parantaa klikkausprosenttia kahdeksalla prosentilla. Ei ole siis mitään syytä, miksi ei kannattaisi lisätä soitto-painiketta mainoksiin.

76 % paikallisyritystä etsivistä mobiilikäyttäjistä vierailevat samana päivänä yrityksen liikkeessä

Googlen tutkimuksessa selvisi, että hieman yli kolme neljäsosaa ihmisistä, jotka etsivät lähellä olevaa asiaa tai yritystä vierailevat yrityksen liiketiloissa samana päivänä. Näistä hauista jopa 28 % johtaa ostokseen. Hakutulosten näkyvyyteen kannattaa siis panostaa erityisesti, jos orgaaninen näkyvyys on yrityksellesi hankalaa.

Mainoslaajennukset lisäävät konversioita ja klikkauksia: Case Accor Hotels

Accor Hotels lisäsi konversioita 14 % ottamalla käyttöön Google Ads –mainoslaajennuksia, kuten sivustolinkkejä, käyttäjäarvosteluja, soittopainikkeen ja kuvalaajennuksia. Lisäksi mainosten klikkausprosentti kasvoi 19 %. Googlen mukaan sivustolinkkejä sisältävät mainokset saavatkin keskimäärin 30 % enemmän klikkauksia.

Mainoslaajennukset ovat ilmaisia, joten voit riskittä kokeilla niitä. Mieti yritystoimintasi kannalta oleellisimmat laajennukset, joita haluat käyttää. Yleisiä mainoslaajennuksia ovat esimerkiksi sivustolinkit, soittopainike ja sijaintilaajennus.

Hakuverkoston mainokset lisäävät bränditietoisuutta

Googlen tutkimuksessa testattiin, kuinka hyvin kuluttajat muistavat tietyn brändin hakutuloksissa käyttämällä eri kategorioiden avainsanoja, kuten vaelluskenkiä tai pienoisautoja. Kontrolliryhmässä hakutulokset olivat orgaanisia ja testiryhmässä ylimpänä hakutuloksissa oli testibrändin mainos.

Testiryhmästä 14,8 % vastasi ensimmäisenä mainoksen brändin tulevan mieleen. Vastaavasti kontrolliryhmästä vain 8,2 % vastasi kyseisen brändin tulevan ensimmäiseksi mieleen. Tekstimainokset lisäävät näin ollen top of mind –bränditietoisuutta keskimäärin 6,6 prosenttiyksikköä. Päivittäistavaroissa bränditietoisuuden lisäys oli jopa 8 %.

Yrityksistä 72 % kertoivat aikovansa lisätä pääomaa PPC-markkinointiin vuonna 2013

Hanapin Marketingin kyselyn mukaan suurin osa yrityksistä (72 %) aikoivat lisätä rahaa PPC-mainontaan vuodelle 2014. Google Ads oli kyselyssä selkeästi suosituin mainonnan väline, koska 73 % aikoivat lisätä pääomaansa Google-mainontaan. Tämä viestii siitä, että mainonta on toiminut suurella osalla yrityksistä, koska muutenhan siihen ei sijoitettaisi lisää pääomaa.

Yhteenveto

Kuten tutkimuksista voi päätellä, Google-mainonnalla on mahdollista saada runsaasti näkyvyyttä, jota on hankala saada tai ylläpitää orgaanisesti. Joillain toimialoilla, kuten matkailussa, mainonta voi olla myös todella edullista klikki- ja konversiohintoineen.

Janne Lumikko
CEO, Founder
+358 40 778 6545
janne@raakamedia.fi