fbpx

Miten Chatbotilla voi saada aikaan lisämyyntiä?

Chatbot mahdollistaa yrityksen verkkosivuille matalan kynnyksen yhteydenottotavan, potentiaalisen asiakkaan tehokkaan tarvekartoituksen etukäteen ja yhteydenottopyyntöjen ohjaamisen keskitetysti yhteen paikkaan.

Lue kolme syytä, miksi juuri sinun yrityksesi kannattaa asennuttaa kotisivulle käsikirjoitettu Chatbot.

Chatbot mahdollistaa yrityksen verkkosivuille matalan kynnyksen yhteydenottotavan, potentiaalisen asiakkaan tehokkaan tarvekartoituksen etukäteen ja yhteydenottopyyntöjen ohjaamisen keskitetysti yhteen paikkaan.

Chatbot näkyy tavallisimmin verkkosivun alalaitaan avautuvana keskusteluikkunana, jossa botti yleensä avaa keskustelun tiedustelemalla avuntarvetta. Käsikirjoitetun Chatbotin tarkoitus on johtaa keskustelu tarvekartoituksesta yhteydenottopyynnön jättämiseen, mikä parantaa sekä yhteydenottojen laatua että nostaa vaivattomuudellaan niiden määrää.

Asiakaspalvelijana ja liidien kerääjänä toimiva Chatbot sopii niin B2B- kuin B2C-yritykselle. Liideillä tarkoitetaan potentiaalisesti yrityksen palvelusta tai tuotteesta kiinnostuneita henkilöitä ja yrityksiä, jotka jättävät yhteystietonsa Chatbotille keskustelun jälkeen.

Lue kolme syytä, miksi juuri sinun yrityksesi kannattaa asennuttaa kotisivulle käsikirjoitettu Chatbot.

1. Chatbot selvittää nopeasti etukäteen asiakkaan tarpeet

Yrityksen sivua selaavaa, potentiaalista asiakasta aktivoiva liidibotti nostaa tutkitusti yhteydenottopyyntöjen määrää jopa 3–7 prosenttia. Yhteydenottopyyntöjen määrä kasvaa, sillä liidibotti kannustaa matalan kynnyksen yhteydenottoon, mikä luonnollisesti lisää myös yhteydenottopyyntöjen määrää.

Koska Chatbot keskustelee palvelusta kiinnostuneen asiakkaan kanssa etukäteen, tekee se samalla tarvekartoituksen valmiiksi kysymällä ohjelmoidusti tiettyjä kysymyksiä ja esittämällä lisäkysymyksiä potentiaalisen asiakkaan vastausten mukaan.

Botin suorittama aktivointi karsii ne, jotka eivät ole aidosti kiinnostuneita palvelusta, muttei myöskään jätä ulkopuolelle niitä, jotka turvautuvat vain vaivattomaan yhteydenottotapaan ilman sitouttavaa tarjouspyyntöä tai soittoa. Chatbotin keräämät yhteydenotot ohjautuvat aina haluttuun sähköpostiosoitteeseen.

Parhaimmillaan liidien kerääjä vapauttaa myös henkilöstöresursseja, sillä Chatbot urakoi myynninedistäjänä tarvittaessa 24 tuntia vuorokaudessa. Tämä palvelee myös asiakasta huomioiden erilaiset elämänrytmit. Koska asiakkaalle on yleensä tärkeää saada vastaus nopeasti, madaltaa Chatbot usein myös vastausaikaa.

2. Käsikirjoitettu Chatbot puhuu yrityksen äänellä ja tuntee dialogin kulun

Koska Liidibotti on yrityksen elektroinen edustaja, täytyy sen puhua aina yritykselle sopivaa kieltä. Tästä syystä sille on tärkeää valita oikean tone of voice eli äänensävy, jota Chatbot käyttää. Kuka on yrityksen ihanneasiakas ja millainen on yrityksen ihanneminä? Miten he sanailisivat keskenään?

Toisin kuin keskustelua tulkitseva älykäs Chatbot, käsikirjoitettu ja sääntöpohjainen Chatbot ei hämäänny suomen kieliopin sijapäätteistä tai taivutusmuodoista, sillä vuorovaikutuksen perustana ovat ohjelmoidut dialogit, joissa potentiaalinen asiakas valitsee itse kysymyksistä ja vastauksista sopivat vaihtoehdot. Valinnan jälkeen Chatbot esittää ohjelmoidusti lisäkysymyksiä, kunnes tarvekartoitutus on tehty ja on aika jättää yhteystiedot kontaktointia varten

Mahdolliset dialogiskenaariot käsikirjoitetaan ja ohjelmoidaan aina sujuvaksi kokonaisuudeksi, joka toimii yhteen yrityksen visuaalisen ilmeen kanssa. Chatbotin käyttöönotto on myös vaivatonta, sillä se asentuu sivustolle lähdekoodiin lisättävällä koodiosalla.

3. Chatbot kerää arvokasta tietoa asiakkaista

Chatbotin tarjoamat yhteydenottopyynnöt ovat enemmän kuin pelkkiä yhteystietoja, sillä ne sisältävät jo etukäteen paljon tietoa asiakkaasta, mikä helpottaa yhteydenoton johtamista kauppaan. Liidibotti voi selvittää tarvittaessa ennakkoon esimerkiksi asiakkaan budjetin.

Chatbot on mahdollista yhdistää Google Analyticsiin, joka tarjoaa runsaasti analytiikkaa ja tilastotietoa yrityksen sivun liikenteestä ja Chatbotin käsittelemistä yhteydenotoista. Ketkä hakeutuvat botin kanssa juttusille, mistä he tulevat ja mitä he kysyvät? Tästä syystä Chatbot toimii myös erinomaisena usein kysyttyjen kysymysten vakiovastaajana.

Toiminnan seurannalla ja mittaamisella on mahdollista puuttua myös ongelmakohtiin. Jos liidien laatu ei miellytä tai Chatbot jää ilman juttukaveria, voi sen toimintaan tehdä aina muutoksia myös jälkikäteen.

Chatbot nostaahelposti konversioprosenttia eli mittarillukemaa siitä, kuinka paljon asiakkaat ovat tehneet toimenpiteitä yrityksen sivulla. Asiakkaan voi osallistaa tehtävään ohjelmoimalla Chatbotin kysymään esimerkiksi palvelun laadusta tai tiedon saatavuudesta. Nämä antavat arvokasta tietoa asiakaskunnasta ja auttavat kehittämään sekä Chatbotia että yrityksen palvelua, mikä ennen pitkää heijastuu positiivisesti myös kassavirtaan.

Chatbot on yksinkertaisesti nopea, yhteydenottojen laatua parantava keskustelija, joka selvittää etukäteen potentiaalisen asiakkaan tarpeet ja kiinnostuksenkohteet ja edesauttaa siten yrityksen myyntitavoitteiden saavuttamista.

Janne Lumikko
CEO, Founder
+358 40 778 6545
janne@raakamedia.fi