fbpx

A/B-testauksella kohti tehokkaampaa markkinointia

Toteutuvatko nettisivusi kävijätavoitteet? Herättääkö sisältösi kiinnostusta? Toimivatko mainoksesi halutulla tavalla? Haluat varmasti luoda houkuttelevan ja toimivan nettisivun sekä tuottaa tavoittavaa mainontaa ja toimivaa sisältöä.

Toteutuvatko nettisivusi kävijätavoitteet? Herättääkö sisältösi kiinnostusta? Toimivatko mainoksesi halutulla tavalla? Haluat varmasti luoda houkuttelevan ja toimivan nettisivun sekä tuottaa tavoittavaa mainontaa ja toimivaa sisältöä.

Tavoitteena voi olla vaikkapa seuraajakunnan kasvattaminen sekä asiakasmäärien ja myynnin lisääminen. Tähän tehtävään on voitu valjastaa niin nettisivut kuin somekanavat, mainokset ja erilaiset sisällöt brändiä vahvistamaan. Mutta kuinka hyvin ne toimivat? Tätä voidaan testata ja jos halutaan parantaa eri osa-alueita ja elementtejä, ottaa mukaan A/B-testaus.

Mitä A/B-testaus on ja kuinka se toteutetaan?

Menetelmän ideana on tuottaa ja näyttää kohderyhmille erilaisia versioita esimerkiksi nettisivusta tai mainoksista, seurata asiakaskäyttäytymistä sekä saadun tiedon perusteella löytää yritykselle toimivimmat tavat markkinointiin.

A/B-testauksessa on tarkoitus tehdä tutkittavasta kohteesta kaksi erilaista vaihtoehtoa, julkaista ne sekä tunnistaa niistä tehokkaampi. Tätä varten on selvitettävä tavoitteet eli mitä halutaan saavuttaa.

Esimerkiksi kun halutaan selvittää vaikkapa mainoksen markkinointiteho, voidaan A/B-testauksessa luoda kaksi visuaalisesti hyvinkin toisistaan poikkeavaa mainosta, julkaista ne sekä seurata kumpi mainos toimii ja johtaa toivottuun lopputulokseen.

Testaaminen ei kuitenkaan pääty tähän, vaan hävinneestä versiosta pitäisi muokata uusi versio ja asettaa se uusintatestiin voittajaversion kanssa. Jälleen tarkastellaan kumpi tuottaa paremman lopputuloksen. Testaamista voidaan jatkaa, kunnes tutkittavasta kohteesta on saatu optimaalinen tulos.

Samaa menetelmää voidaan käyttää myös useamman version yhtäaikaiseen testaamiseen, jolloin puhutaan A/B/C/D-testaamisesta.

Mitä tällä menetelmällä voi testata?

Menetelmällä voi testata melkein mitä vain yrityksesi nettisivuista somekanaviin, yksittäisiin julkaisuihin ja mainoksiin sekä näiden sisältämiin elementteihin.  Haluat varmaan viilata yksityiskohdat kuntoon ja houkutella kävijöitä sivuillesi. Tutkaile siis ainakin näitä:

Kokonaisuudet:

 • Nettisivujen yleisilme, toimivuus ja kiinnostavuus
 • Somekanavan yleisilme, toimivuus ja kiinnostavuus
 • Uutiskirjeet
 • Mainokset
 • Viestintä
 • Elementtien sijoittelu edellä mainituissa kohteissa

Yksittäiset elementit:

 • CTA toimintakehotteet ja painikkeet
 • Linkit
 • Kuvat ja videot
 • Otsikoinnit
 • Tekstit, fontin tyyli ja koko
 • Värit

Voit siis luoda erilaisia versioita nettisivuistasi ja testata mikä versio kerää eniten liikennettä ja konversioita. Sama koskee somekanavia, minkä lisäksi voidaan testata erityyppisten somekanavien sopivuutta markkinointikanavaksi. Mainoksissa toimivan ja huomiota herättävän tyylin löytäminen on jo mainosbudjetin käyttöpotentiaalin kannalta kannattavaa.

Teitpä sitten tekstiä nettisivuillesi, somejulkaisuihin, mainoksiin, asiakaskirjeisiin tai uutiskirjeisiin, mieti ensin mikä on liikeideasi ja mikä on toivottu markkinointityyli. Millä tavoin asiat on tarkoitus esittää? Käytetäänkö virallista kirjakieltä vai rennompaa puhekieltä entä voiko teksti olla humoristista. Näitäkin voidaan testata, jotta saadaan selville, millainen esitystapa toimii parhaiten juuri teidän yleisöönne. 

Halutessanne viilata yksityiskohtia niin nettisivuillanne kuin muissakin kanavissa ja julkaisuissa, voidaan A/B-testauksella tarkastella myös yksittäisten elementtien toimivuutta. Esimerkiksi CTA painikkeiden sijoittelun, kehote tekstin ja ulkoasun testaaminen tai otsikoinnin kiinnostavuuden testaaminen. Joka tapauksessa testaamalla saadaan tietoa siitä, miten kävijät eri vaihtoehtoihin reagoivat.

Analysoi ja paranna

Testaamisen tarkoituksena on nimenomaan oppia ymmärtämään ihmisten käyttäytymistä. Mistä pidetään ja mistä ei.  Testin tulos, joka voi olla joko positiivinen, negatiivinen tai nollatulos, ei välttämättä kerro suoraan mikä testauksessa oli onnistunutta ja mikä ei. 

Kun tarkastellaan kahden erityylillä luodun mainoksen keräämiä konversioita, niiden perusteella ei voida sanoa varmuudella, mitkä elementit mainoksessa saivat asiakkaan huomion herätettyä. Kun mainoksesta tehdään erilaisia versioita muutellen yksittäistä elementtiä, kuten esimerkiksi otsikointia tai kuvaa, saadaan jo tarkempi kuva siitä millaiset asiat asiakkaita kiinnostavat.

Jatkuva testaaminen auttaa hahmottamaan toimivan kokonaisuuden ja parantamaan markkinointikanavien tavoittavuutta sekä markkinointia ylipäätään.

A/B-testaaminen tukee markkinointia eikä sitä tulisi jättää yhteen kertaan. Maailma ja trendit muuttuvat ja haluat varmasti tulevaisuudessakin tavoittaa yleisösi.

Taina Lankila
Digital Marketing Trainee
taina@raakamedia.fi