fbpx

Yhteystiedot

Ota yhteyttä

Raaka Me­dia Oy
Itä­katu 1-5
00930 Hel­sinki
Y-tun­nus: 0929523-9

myynti@​raakamedia.​fi
020 7500 281

asiakaspalvelu@​raakamedia.​fi
020 7500 280

OTA YHTEYTTÄ

Janne Lu­mikko
CEO, Foun­der
+358 40 778 6545
janne@​raakamedia.​fi

Krista Ha­kala
Client Di­rec­tor, Foun­der
+358 50 048 1010
krista@​raakamedia.​fi

TILAA UUTISKIRJE

Ti­laa uu­tis­kir­jeemme ja su­kella di­gi­mark­ki­noin­nin sy­vään pää­tyyn!
Tu­tustu tietosuojaselosteeseen

Raaka Me­dia on ser­ti­fioitu Google Part­ner - di­gi­toi­misto. Se tar­koit­taa, että olemme saa­vut­ta­neet asiak­kail­lemme tun­tu­vaa tu­lo­jen kas­vua Google-mainonnalla.

© Raaka Me­dia Oy