TIETOSUOJASELOSTE

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Täältä löydät tietoa Raaka Media Oy:n tietosuojasta.

Tältä sivulta löydät seuraavat tiedot:

 • Suoramarkkinointirekisterin seloste
 • Tietoa evästeiden käytöstä

 

SUORAMARKKINONTIREKISTERI

 • Rekisterinpitäjä: Raaka Media Oy
 • Vastuuhenkilö: Janne Lumikko, 040 778 6545, janne@raakamedia.fi
 • Tallennuspaikka / järjestelmä: Microsoft Outlook, Microsoft Excel ja Word / Microsoft OneDrive
 • Tietojen luokitus: Sisäinen

 

Henkilötietoja käytetään suoramarkkinointiin, myynnin edistämiseen, etämyyntiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan. Henkilötietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin kohdentamiseksi ja sisällön kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä liiketoiminnan kehittämiseksi, luomalla rekisteröidyistä erilaisia profiileja. Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin myös samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta niiden omaan lukuun toteutettavaan suoramarkkinointiin ja muuhun viestintään.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutetun edun toteuttaminen.

Rekisteri voi sisältää esimerkiksi seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo tai ammatti, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation y-tunnus tai vastaava, organisaation osoitetiedot, yhteysloki. Rekisteri voi myös sisältää edellä mainittujen tietojen perusteella laadittuja profiileja

Tietoja säilytetään ja käsitellään luokituksen ”sisäinen” mukaisesti.

Tietoja kerätään mm. rekisteröidyltä itseltään, esim. erilaisten palvelujen käytön ja rekisteröitymisen yhteydessä, esimerkiksi sähköisissä palveluissa ja erilaisten markkinointitoimenpiteiden, kuten tapahtumien, kampanjoiden, tutkimusten ja kyselyiden yhteydessä. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteistyökumppaneiden ja samaan konserniin kulloinkin kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä sekä niiden yhteistyökumppanien rekistereistä, kaupparekisteristä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä, yhtiöiden omilta verkkosivuilta sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

Tietoja saa kerätä rekisteriin ja käyttää suoramarkkinointiin ja muihin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin, ellei henkilö ole tätä kieltänyt.

Rekisteröidyllä on mahdollisuus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot ja tietoja voidaan korjata tarvittaessa. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien tietojen käyttöä markkinointiviestintään.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittavalla tavalla, mm. huolellisesti valituille yhteistyökumppaneille, jos rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Yhteistyökumppaneilla ei ole oikeutta luovuttaa vastaanottamiaan henkilötietoja edelleen. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn tarkoituksien tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista.

Rekisteröity voi vaatia itseään koskevien tietojen poistamista.

Asiaton pääsy tietoihin ja tietoja sisältäville laitteille ja aineistoihin on estetty erilaisin teknisin ja hallinnollisin keinoin.

 

Käsittelysäännöt

tulostaminen sallittu
tulosteiden säilyttäminen tiloissa joihin ei pääsyä ulkopuolisilta
tulosteiden hävittäminen käyttäen silppuria tai paperintuhousastiaa
tietojen kopiointi/ tallentaminen järjestelmän ulkopuolelle sallittu
järjestelmän etäkäyttö sallittu
etäkäyttö yrityksen tarjoamalla kannettavalla tietokoneella sallittu
etäkäyttö yrityksen tarjoamalla puhelimella tai mobiililaitteella sallittu
etäkäyttö omilla laitteilla ei sallittu
lähetys sähköpostina sallittu sisäisesti/ rajoituksin
henkilötietojen luovuttaminen yrityksen ulkopuolelle sallittu ainoastaan rekisterin käyttötarkoitukseen liittyvissä tilanteissa

 

Tietojen luokittelu

Julkinen Sisäinen Luottamuksellinen Erittäin luottamuksellinen
julkisesti saatavilla olevat tiedot yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitetut tiedot ainoastaan erityiseen käyttöön tarkoitetut tiedot tiedot, joiden luottamuksellisuus erityisesti varmistettava

 

 

Evästeet

Verkkosivustomme asettaa laitteeseesi evästeitä. Evästeiden avulla käyttäjä voidaan esimerkiksi tunnistaa samaksi eri käyntikertojen ja sivunlatausten välillä.

Käytämme evästeitä seuraaviin tarkoituksiin:

 • verkkosivuston kehittäminen kävijätiedon perusteella
 • mainonnan tulosseuranta (evästeiden avulla pystymme mittaamaan esimerkiksi minkä mainoskanavan kautta saamme yhteydenottoja)
 • mainonnan kohdistaminen (voimme evästeiden avulla kohdistaa sinulle mainoksia esimerkiksi Facebookissa tai Googlen mainosverkostoissa)
 • palvelun toteuttamiseksi, esimerkiksi sivuillamme oleva chat-ohjelmisto tunnistaa sinut samaksi käyttäjäksi ja voit jatkaa jo aiemmin aloittamaasi keskustelua antamatta tietojasi uudestaan.

Asetamme verkkopalvelussamme selaimeesi seuraavien palveluntarjoajien evästeitä:

 • Google
 • Facebook(mainonnan seuranta ja kohdistaminen)
 • LinkedIn(mainonnan seuranta ja kohdistaminen)
 • WP Live Chat (asiakkaan tunnistaminen samaksi eri chat-keskustelujen välillä).

Google, Facebook ja LinkedIn keräävät sinusta EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedoksi määriteltävää tietoa. Tällaista tietoa ovat esimerkiksi yksilöity tunniste tai IP-osoite.

Voit estää eväisteiden käytön selaimesi evästeasetuksista.