Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Jaa sosiaalisessa mediassa

Google AdWords -hintatarjousstrategiat – 3 suosittua AdWords -strategiaa

Niin kuin kaikessa liiketoiminnassa, myös mainonnassa täytyy katsoa kokonaiskuvaa. Menestyksekkään Google AdWords -mainoskampanjan takana on lukuisia eri osatekijöitä, kuten laskeutumissivu, laatupisteet, mainosten kohdentaminen, mainostekstit ja budjetin koko. Näiden lisäksi on tärkeää miettiä kampanjallesi oikea hintatarjousstrategia.

Tässä tekstissä keskitymme hakuverkoston kampanjoiden hintatarjousstrategioihin. Käymme lävitse hintatarjousstrategioiden perusperiaatteet, manuaalisten ja automaattisten hintatarjousten erot sekä avaamme kolme suosittua hintatarjousstrategiaa.

1. Manuaalinen klikkihinta, Cost Per Click (CPC)

Manuaalinen klikkihinta on turvallinen tapa lähteä liikkeelle AdWords -mainonnassa budjetin ja kontrollin kannalta. Sinua ei ikinä veloiteta asettamaasi hintatarjousta enempää ja kampanjatiedon lisääntyessä voit muokata näitä hintatarjouksia niiden menestyksen perusteella.

Manuaalisten klikkihintojen seuraaminen ja muokkaaminen on kuitenkin keskimäärin työläämpää ja aikaa vievämpää kuin automaattisten hintatarjousstrategioiden. On myös hankalampaa määrittää, kuinka paljolla tiettyä hintatarjousta kannattaa korottaa, jotta parannat esimerkiksi mainossijoittelua.

2. Tehostettu klikkauskohtainen hinta (ECPC)

Tehostetun klikkauskohtaisen hintatarjousstrategian avulla Google korottaa tai laskee asettamaasi hintatarjousta sen perusteella, kuinka todennäköisesti käyttäjä klikkaa mainostasi tai se johtaa konversioon. Jos AdWords uskoo, että tämä korjaus parantaa avainsanan menestystä, se tekee muutoksen puolestasi. Tehostettu klikkihinta säästää aikaasi ja parhaimmillaan laskelmoi todella tarkkaan kuinka paljon hintatarjousta on kannattavaa nostaa saavuttaaksesi tavoitteesi.

Ennen kuin voit määrittää tämän hintatarjousstrategian, sinun täytyy määrittää konversioseuranta. Näin Google saa tietää, kun sivuillasi on suoritettu esimerkiksi myyntitapahtuma, sovelluslataus, yhteydenottolomakkeen lähetys tai uutiskirjeen tilaus. Konversioseurannan avulla AdWords osaa ennakoida ja arvioida hintatarjouksien määrittämistä tehokkaasti.

Tämän strategian varjopuolena on se, että voit päätyä maksamaan klikeistä enemmän kuin haluaisit. Google on hiljattain poistanut takarajat hintatarjousten korotuksille ja vähennyksille. Aiemmin asettamaasi hintatarjousta oli mahdollista korottaa tai laskea korkeintaan vain 30 prosentilla.

3. CPA-tavoite (hankintakohtainen hinta)

Tämän hintatarjousstrategian tavoitteena on saada mahdollisimman monta konversiota määrittämälläsi hankintakohtaisella hintatavoitteella. Jos asetat hankintakohtaiseksi hintatavoitteeksi esimerkiksi 15 euroa, AdWords pyrkii automaattisesti muokkaamaan hintatarjouksia niin, että saat mahdollisimman paljon konversioita tällä summalla. Kuten edellisessä hintatarjousstrategiassa, myös tämä strategia vaatii konversioseurannan määrittämisen.

Tämän hintatarjousstrategian haittapuolena on se, ettet voi mennä takuuseen siitä, että saavutat asettamasi konversiotavoitteet. AdWords vain pyrkii tekemään arvion aiemman datan perusteella, johtaako klikkaus konversioon vai ei. Tämä voi osittain karsia potentiaalisia asiakkaita, sillä aiempaan kampanjadataan ei voi aina luottaa 100-prosenttisesti.

Automaattiset vs. manuaaliset hintatarjoukset

Hintatarjousstrategiat ovat manuaalista klikkihintaa (cost per click eli CPC) lukuun ottamatta automaattisia. Manuaalisilla hintatarjouksilla saat paremman käsityksen siitä, kuinka eurosi toimivat tai eivät toimi AdWords -huutokaupassa. Tästä syystä kannattaa lähteä liikkeelle manuaalisilla hintatarjouksilla ja tunnustelevalla budjetilla. Aloita perusteista, niin ymmärrät, kuinka hintatarjouksia muokataan ja kampanjaa seurataan. Pidät kaikki langat käsissäsi kampanja-, mainosryhmä- ja avainsanatasolla.

Toinen syy miksi kannattaa aloittaa manuaalisilla hintatarjouksilla on se, että Google ei välttämättä osaa automaattisesti asettaa tehokkaita hintatarjouksia ennen kuin kampanjasi on kerännyt tarpeeksi dataa esimerkiksi konversioista. Google tarvitsee historiallista tietoa, jotta se voi ennustaa tulevia hintatarjouksia parhaiten.

Valitse manuaaliset hintatarjoukset, jos:

  • Olet juuri aloittanut AdWords-mainonnan ja sinulla ei ole aiempaa käyttökokemusta.
  • Käytössäsi on rajallinen budjetti.
  • Kampanjan laajuus on pieni; sisältää vähän mainosryhmiä ja/tai avainsanoja.
  • Sinulla on riittävästi aikaa optimoida ja seurata kampanjoita omakätisesti.

Valitse automaattiset hintatarjousstrategiat, jos:

  • Omaat aiempaa AdWords-käyttökokemusta.
  • Sinulla on riittävästi kampanjadataa, jonka avulla Google voi tehokkaasti ennakoida tulevia hintatarjouksia.
  • AdWords -huutokaupassa käydään toimialallasi todella aktiivista kilpailua mainossijoittelusta, eli avainsanojen hintatarjoukset vaihtelevat usein jopa radikaalisti. Tietoa yksittäisten avainsanojen hinnoista ja hakumääristä saat Googlen avainsanatyökalun avulla.
  • Sinulla ei ole niin paljoa aikaa optimoida ja seurata kampanjoita.
  • Kampanja on laaja ja sisältää paljon mainosryhmiä sekä avainsanoja.
  • Käytössäsi on iso ja joustava budjetti. Optimoidessaan hintatarjouksia Google saattaa välillä tehdä jyrkkiäkin hintatarjousmuutoksia.

Kun tarttumapintaa löytyy sekä manuaalisista- että automaattisista hintatarjouksista, on yleistä hyödyntää molempia samanaikaisesti. Automaattisia hintatarjousstrategioita voidaan soveltaa esimerkiksi yksittäisissä mainosryhmissä, jos niiden on havaittu toimivan paremmin kuin manuaalisten.

Hintatarjousstrategian asettaminen kampanja-, mainosryhmä- ja avainsanatasolla

AdWordsissa voit asettaa haluamasi hintatarjousstrategian kampanja-, mainosryhmä- tai avainsanakohtaisesti. Kaikkia hintatarjousstrategioita ei kuitenkaan ole mahdollista soveltaa jokaisella tasolla, vaan jotkut niistä on sidottu koskemaan koko kampanjaa tai halutessasi vain tiettyjä mainosryhmiä. Tällöin ei ole mahdollista soveltaa tätä hintatarjousstrategiaa yksittäisille avainsanoille, vaan AdWords muokkaa mainosryhmän kaikkien avainsanojen hintatarjouksia.

Yhteenveto

Oikean hintatarjousstrategian valitseminen on omiaan vaikuttamaan AdWords -kampanjan menestykseen. Siihen kuitenkin vaikuttavat myös monet muut osatekijät, kuten laatupisteet, mainostekstit ja laskeutumissivu. Manuaalinen klikkihinta on turvallinen ja lompakkoystävällinen tapa tutustua AdWords -huutokauppaan. Samalla keräät arvokasta kampanjatietoa potentiaalisia automaattisia hintatarjouksia ajatellen. Uutta hintatarjousstrategiaa sovellettaessa lähde aina tunnustelevalla budjetilla liikkeelle verraten tuloksia edellisen strategian menestykseen.

Ota yhteyttä, jos tarvitset apua AdWords -hintatarjousstrategian suunnittelussa, autamme mielellämme!

Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Jaa sosiaalisessa mediassa